Läsarnas åsikter - på riktigt

Tänk dig att i realtid kunna få reda på opinionen bland dina läsare i aktuella frågor. Utan risk för snedvridning eller behov av monitorering. Med mento.social kan dina journalister ställa flervalsfrågor när de publicerar artiklar och därefter kan inloggade läsare omedelbart börja göra sin röst hörd och se vad andra tycker. Din egna läsarpanel.

App screenshotProduct screenshot

Mento.social ökar intäkterna

Mento.social förstäker dina existerande intäktströmmar på ett konkret och mätbart sätt:

Skapa högintressant innehåll

Vad andra tycker om en fråga är ofta lika intressant för läsarna som själva nyheten. Med mento.social skapas därmed högintressant innehåll med hjälp av dina läsare med minimal insats från din medarbetare.

Återkommande besök

Resultatet i omröstningar förändras ofta över tiden i takt med att fler svarar. De som brinner för frågan kommer att komma tillbaka för att se hur resultatet har utvecklats och därmed generera mer trafik.

Ökad konvertering

Mer intressant innehåll som är exklusivt för prenumeranter gör att fler tar steget att bli betalande läsare och prenumerationsintäkterna stiger. Läsare som inte är inloggade får en klar uppmaning och ytterligare ett motiv till att ta steget att bli prenumerant.

Få ut mer av din publik

Engagemang, innehåll och fler prenumeranter

Genom mento.social kan du med låg insats skapa unikt användargenererat innehåll som driver trafik samtidigt som du ökar konverteringen av gratis läsare till betalande prenumeranter/premium användare.

1.
Vårt script läggs in på hemsidan
2.
Journalister ställer frågor i vårt webbgränssnitt efter att de publicerat sin artikel. Omedelbart kommer då frågan upp i nedre delen av skärmen när någon besöker artikeln på hemsidan.
3.
Besökare som inte är inloggade får en uppmaning att köpa en prenumeration för att göra sin röst hörd och se vad andra tycker.
4.
Inloggade besökare kan rösta med ett knapptryck och sedan se vad andra tycker. Mento.social säkerställer att en prenumerant bara kan rösta en gång.
Product screenshot
Product screenshot

Säkerhet i fokus

Helhetslösning med säkerhet och integritet i fokus

1. Minimal utveckling
Det enda som krävs är att 10 rader kod läggs till på hemsidan och att den inloggade användarens ID och en krypterad nyckel inkluderas. Detta tar normalt ca 30 minuter för den som är utvecklingsansvarig för hemsidan.
2. Vattentätt skott för personuppgifter
När en läsare röstar överförs bara användarens krypterade unika ID från hemsidan till Mento.social plattformen - inte några som helst personuppgifter. Vad läsaren har röstat på lagras å andra sidan i Mento.social plattformen och tillgängliggörs endast i aggregerad form för nyhetssidan. Därmed skyddas läsarnas åsikter till 100% vilket är avgörande för att resultatet skall bli rättvisande.
3. Säkert mot manipulation
Endast inloggade prenumeranter får möjlighet att rösta och mento.social plattformen säkerställer att en prenumerant bara kan rösta en gång. Genom så kallad private key kryptering förhindras även manipulation av data och att någon röstar som någon annan.

Testa redan idag

Vi har precis rullat ut första versionen, kontakta oss idag för att vara en av de första användarna och testa gratis

Maila oss på info@reactuly.com